2022 INFORME ANUAL

 

 

 

Impulsem la nostra economia cap a un          model més sostenible,
basat en el coneixement,
basat en la innovació

Carta del president

Rector (2) (1)

“Som una universitat profundament arrelada al territori,
amb una relació estreta i continuada al llarg del temps amb el sector productiu.”

PROF. DANIEL CRESPO
RECTOR DE LA UPC I PRESIDENT DE CIT UPC

La Fundació CIT UPC

La UPC i la transferència de tecnologia

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és una institució pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia, i és una de les universitats politècniques líders d’Europa.

Objectius de CIT UPC

La Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC) actua sobre els grups i centres de recerca i transferència de tecnologia de la UPC. A partir d’una recerca de qualitat, aquests porten a terme una activitat rellevant en l’àmbit de la transferència de tecnologia amb les empreses, oferint-los solucions tecnològiques i innovadores basades en la producció científica i en la recerca de frontera. 

Missió
Promoure la millora de la competitivitat empresarial per mitjà de la generació, el desenvolupament i l’aplicació en empreses de coneixement tecnològic diferencial, generat als centres de recerca i transferència de tecnologia de la UPC.
Visió

Esdevenir un referent internacional d’excel·lència en recerca, transferència de tecnologia i innovació, en àrees tecnològiques amb impacte per a les empreses i per al creixement econòmic.

Valors
Participació i cooperació.
Credibilitat i confiança.
Independència, prestigi i projecció social.
Desenvolupament sostenible.
Compromís amb el benestar de les persones.
Igualtat d’oportunitats i no discriminació.

Organització

Patronat

PRESIDENT

Dr. Daniel Crespo Artiaga

Rector de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC)

VICEPRESIDENTA

Sra. Montserrat Guàrdia Güell

Presidenta del Consell Social de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC)

SECRETÀRIA NO PATRONA

Sra. Anna Serra Hombravella

Secretària del Consell Social de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC)

Xifres principals

Activitat CIT UPC

0 M€

Que hem contribuït
a contractar

 
0

Empreses i entitats
contractades

0

Reunions executives
amb empreses i entitats

0

Grups de recerca
amb els que hem treballat


0

Propostes per
projectes competitius

0

Projectes de transferència
de tecnologia promocionats

0

Jornades
tecnològiques
realitzades

0

Fires i congressos
amb participació específica

Àmbit tecnològic dels projectes que CIT UPC
ha contribuït a impulsar

No Data Found

Xifres 2022 sobre transferència de tecnologia de la UPC

0 M€

Ingressos de la Universitat Politècnica de Catalunya per projectes

Competitiu
0 %
No competitiu
0 %

 

0

Nous convenis i projectes competitius

0

Empreses i entitats amb conveni de col·laboració

 

0

Patents registrades

 

0

Nous projectes de recerca

 

0

Grups de recerca

 

0

Empreses de base tecnològica creades

0 %

PDI són doctors

25/01/2022

16-17/02/2022

26/04/2022

10-12/O5/2022

17/05/2022

ALTRES ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA
TECNOLÒGICA DE LA UPC

31/05/2022

20/06/2022

14/07/2022

ALTRES ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA
TECNOLÒGICA DE LA UPC

10/08/2022

ALTRES ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA
TECNOLÒGICA DE LA UPC

17/10/2022

19/10/2022

25-26/10/2022

15-17/11/2022

16/11/2022

23/11/2022

ALTRES ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA
TECNOLÒGICA DE LA UPC

15/12/2022

Activitats de promoció tecnològica

ihol

25/01/2022

16-17/02/2022

29-31/03/2022

26/04/2022

10-12/O5/2022

17/05/2022

ALTRES ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA
TECNOLÒGICA DE LA UPC

31/05/2022

20/06/2022

14/07/2022

ALTRES ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA
TECNOLÒGICA DE LA UPC

10/08/2022

ALTRES ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA
TECNOLÒGICA DE LA UPC

17/10/2022

19/10/2022

25-26/10/2022

15-17/11/2022

16/11/2022

23/11/2022

ALTRES ACTIVITATS DE TRANSFERÈNCIA
TECNOLÒGICA DE LA UPC

15/12/2022

Projectes seleccionats

ihol

Tu página
Tots
Agrotech
Energia i Medi Ambient
Infraestructures
Logística i Mobilitat
Materials
Producció Avançada
Química
Salut
TIC
Urbanisme i Sostenibilitat

Comunicació

 

Newsletter

Editem un butlletí de notícies en 3 idiomes.

Blog

Un blog tecnològic en el qual es poden compartir
experiències, en clau divulgativa, sobre
coneixement,tecnologia i innovació, obert a la participació i
amb vocació de connectar empreses i universitat.

image007

Participació en xarxes

Organitzacions

Clústers

Coordinació tècnica de

Formem part de

Som partner dels següents esdeveniments

Technology made real

www.cit.upc.edu

CONTACTE

Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC (CIT UPC)

Edifici Omega (planta 0) , C/ de Jordi Girona, 1-3.

08034 Barcelona

Telèfon: +34 93 405 44 03

www.cit.upc.edu | info.cit@upc.edu